اندیشه فولادوند ۳۴ ساله است و علاوه بر بازیگری شعر نیز می سراید. فولادوند با انتشار این عکس نوشت:

*****

تو را به آفتاب میخوانند
جماعتی
که عمرشان
به روز
قد نداد

اندیشه فولادوند با مدل موی رنگ کرده

The post اندیشه فولادوند با مدل موی رنگ کرده و بسیار کوتاه appeared first on آرگا.