در این مراسم، فیلم کوتاه«جادویی» ساخته بهار ادب به عنوان بهترین فیلم کوتاه، فیلم مستند«مادر زمین» ساخته مهناز افضلی به عنوان بهترین فیلم مستند و فیلم بلند «سد معبر» به عنوان بهترین فیلم بلند معرفی شد. مانی حقیقی و ماه چهره خلیلی از جمله حضور یافتگان این مراسم بودند.

تیپ متفاوت بازیگر خانم در لندن

تیپ متفاوت بازیگر خانم در لندن

تیپ متفاوت بازیگر خانم در لندن

تیپ متفاوت بازیگر خانم در لندن

The post تیپ متفاوت بازیگر خانم در لندن appeared first on آرگا.